Useful Links

Highly Recommended Links:

Shen Yun Performing Arts is the world’s premier classical Chinese dance and music company. Established in New York, Shen Yun Performing Arts is reviving and carrying forward China’s authentic five-thousand-year-old divinely inspired culture. It does this through classical Chinese dance, ethnic dance, dance stories, orchestral accompaniment, as well as instrumental and vocal solos.


Gan Jing means clean. Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. Gan Jing World provides a diversified, well-balanced Internet space free from violent, erotic, criminal, and harmful content. I have posted several video channels on Ganjing.com

My stuff

#01. Ping Pong

⭐LEOVIZ CORAL là 1 cây cốt khá kén người chơi vì nó quá xoáy và khá rung. Thế nhưng, nếu thuần phục được nó thì thật sự bạn đã có trong tay 1 vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Cây cốt với 7 lớp thuần gỗ, và gỗ ngoài Limba cực già. Đây là cây cốt hợp với mặt Tàu nhất của hãng LEOVIZ.

#02. Phone Services


Bridge Engineering


Software & Computer Science

Download Documents for free

TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO, TÀI LIỆU SAU ĐÂY ĐƯỢC CẤP MIỄN PHÍ:


1. Excel: https://bom.to/Tv4zYEz

2. Powerpoint: https://bom.to/Bqwydu4

3. Word: https://bom.to/q9kNAUZ


1. ColorME5: https://bom.to/j6hjQmE

2. Lightroom: https://bom.to/K7R62TP

3. Photoshop cơ bản: https://bom.to/v4RGWrN


1. Ebook Writing + Speaking: https://bom.to/zsZbGEz

2. Tài liệu Tiếng Anh 4 kỹ năng: https://bom.to/RXMuqZU

3. Listening Vocab: https://bom.to/EsRXLBE

4. Nghe chép chính tả Cam 8-14: https://bom.to/FHAkZq9

5. Boost your vocabulary Cam 8-14: https://bom.to/ZeCtzWx

Nguồn #Songtichcucmoingay


Download eBooks, Dissertations and Articles

Google hiện đang che giấu các hệ thống tìm kiếm khác nên chúng ta ít biết về sự tồn tại của các website tìm kiếm khác. Dưới đây là danh mục những website tìm kiếm  và lưu trữ tài liệu xuất sắc nhất trên thế giới, chuyên về sách nghiên cứu, học thuật và các thông tin trí tuệ.

Cheer!