BE01. Introduction to Bridge Engineering

References:

 1. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). (1998). LRFD Bridge Design Specifications, 2nd Edition, Washington, DC.

 2. Barker, R. M., and Puckett, J. A. (1997). Design of Highway Bridges: Based on AASHTO LRFD Bridge Design Specifications . John Wiley & Sons, New York.

 3. Chen, W. F., and Duan, L. (2000). Bridge Engineering Handbook. CRC Press, London.

 4. Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hoà, Nguyễn Minh Hùng, “Những vấn đề chung và mố trụ cầu”, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000.

 5. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

 6. TCVN 11823, “Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

Sinh viên lớp ĐQT chú ý:

 1. Các bạn download và đọc lại bài giảng môn Nhập môn cầu theo Links bên dưới (lưu ý, chương 4 là tài liệu đọc thêm nên không có trong nội dung ôn thi).

 2. Sau khi nghiên cứu xong tài liệu, chỗ nào chưa hiểu các bạn tập hợp lại để gửi cho thầy Tuyển giải đáp. Thầy Tuyển sẽ tổ chức buổi học phụ đạo để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Trong trường hợp thầy Tuyển không nhận được phản hồi từ phía các bạn thì coi như các bạn đã nắm rõ nội dung bài giảng và không cần tổ chức buổi học phụ đạo.

 3. Các bạn tự đề xuất lịch phụ đạo (nếu có) và lịch thi. Trên cở sở đề xuất của các bạn, thầy Tuyển sẽ quyết định lịch phụ đạo, lịch thi và post lên website môn học.

Lịch thi: Do chưa nhận được phản hồi từ nhóm SV ĐQT, thầy Tuyển tạm chốt lịch thi vào 3:30 PM chiều thứ 6 ngày 15/07/2022 tại phòng thí nghiệm Bm Cầu (tầng 3 nhà thí nghiệm).

Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

 1. Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

 2. Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

 3. Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

 4. Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

 5. Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi.

Download Lecture Notes in English (2022)

Download Lecture notes in Vietnamese (2021)

Links for filling out the attendant list and quizzes:

#01: https://forms.gle/s7Qbynut3C5EUG6c7

#02: https://forms.gle/cBmAptXpzs2cvN5u8

#03: https://forms.gle/gxb2NmM2pdKYDjTFA

#04:


Notes on the Final exam (for CDE students)

 1. The final exam would be a closed-book exam.

 2. You might want to bring a summary sheet with you (so called cheat sheet). Please note that the cheat sheet should have A4 size and you must write it yourself using a blue-ink pen. You can write on both sides of the sheet and make sure to write your full name on the top row of the sheet. Also please attach the cheat sheet to your exam papers before you turn in your exam.

 3. Cell phones are not allowed in the exam and you need to bring a scientific calculator to the exam.

 4. Good luck on your final exam!

Attendance List for 64CDE class

20212_CH__120450_64CDE_Dsdiemdanh.xls