BE01. Nhập môn cầu

Tài liệu tham khảo:

Download bài giảng:

Lịch thi môn Nhập môn cầu (lớp ĐQT11 -  9/2023):

Lịch thi dự kiến vào 13h chiều thứ 6 ngày 6/10/2023 tại P.300 Tầng 3 Nhà thí nghiệm.

Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế" 

Bài giảng 2013 (Tiếng Việt)

Lecture notes 2017 (English)