BE17. Thực tập CBKT

Tài liệu tham khảo:

Thông báo:

Hướng dẫn TT-CBKT K62-Đ2 vào tiết 10-12 chiều thứ 3 hàng tuần tại phòng Zoom 13.H2 (từ tuần 27-33). Ngày mai 28/12/2021 bắt đầu làm việc các bạn nhé. Thanks,Danh sách SV, điểm danh & điểm QT:

Ghi danh - Nhóm TTCBKT & ĐATN K62 chuyên ngành Cầu (08_2021) - Đợt 1 (Responses).xlsx