BE17. Thực tập CBKT

Tài liệu tham khảo:

Thông báo:

Chủ nhật ngày 19/9/2021 nhóm SV thực tập CBKT bảo vệ Báo cáo thực tập online qua ứng dụng Zoom tại 601H1 (ID = 3335287702) từ 8:30AM. Thanks,Danh sách SV, điểm danh & điểm QT:

Ghi danh - Nhóm TTCBKT & ĐATN K62 chuyên ngành Cầu (08_2021) - Đợt 1 (Responses).xlsx