BE18. Đồ án tốt nghiệp

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, Hà Nội, 2010.

  2. Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa “Thi công móng trụ, mố cầu”, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2005.

  3. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  4. Nguyễn Minh Nghĩa “Tổng luận cầu”, NXB GTVT, Hà Nội, 2010.

  5. Đinh Quốc Kim, “Thiết kế dầm hộp bê tông ứng suất trước đúc hẫng”, NXB GTVT, Hà Nội, 2006.

Thông báo:

Lịch hướng dẫn ĐATN: Từ 2:55pm-5:25pm chiều thứ 3 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 06/07/2021). Địa điểm hướng dẫn ĐATN tại Phòng học Online qua ứng dụng Zoom tại địa chỉ 615.H1@nuce.edu.vn các bạn nhé. Thanks,


Các bạn K61 làm Thực tập CBKT (đợt 1 - nhóm thầy Tuyển) điểm danh theo Link dưới đây nhé:

https://forms.gle/8TgXFjzbuvGTdHTp8

Hướng dẫn ĐATN chuyên ngành Cầu

Hướng dẫn ĐATN

Danh sách SV, điểm danh & điểm QT:

01. Danh sách SV làm ĐATN.xlsx

Nhiệm vụ "Thiết kế Đồ án tốt nghiệp"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo